Make your own free website on Tripod.com

Konkmalayalam

bare karAti
Home
devvAnechee
bare karAti
tugelyA guNAparmaLAn
gEllE tE dees
mAnaskanyek
svAd
tAMbaDo rMgu
dive
rukkakpuNee rAkkuk jAee
phullM sodatanA
JhagaDe
sAMj
kabutar kaDagaTAree
devvA
dhartaree
dittalO devu
harishchandr
hudahudatanA
dinE
gardee
parichay

 

 

gk KkxZy

........................................................................

 

sMnxIK RxIpKx jq Bdy KzkZy?

skxIK inKx sMnxIMmz ezZy?...(1)

 

HxiKxk RexZy byps Bdy kxZz

ejxd jZz RzpdxIZ KxIZz!.......(2)

 

gk skxZy Bdy gk KkxZy

DRnd jZz tbjxIZ RxZy!.........(3)

 

bkgnxIK exIpKx,bzIpKx stxdhZz

ZxRxdPy inZx sL Bdy qxIZy!...(4)

 

sMnxIZ enIpKx Zz BdIbikZy

es˧ RxZz qzekyxdqy!..........(5)

 

qhI KkxZy,itYx qhI KkxZy

RzpdxIZ jpx sbxRxZhy!............(6)

 

............................................................

sczk KxWKYz

 

 

Konkani poems in Malayalam script