Make your own free website on Tripod.com

Konkmalayalam

devvAnechee
Home
devvAnechee
bare karAti
tugelyA guNAparmaLAn
gEllE tE dees
mAnaskanyek
svAd
tAMbaDo rMgu
dive
rukkakpuNee rAkkuk jAee
phullM sodatanA
JhagaDe
sAMj
kabutar kaDagaTAree
devvA
dhartaree
dittalO devu
harishchandr
hudahudatanA
dinE
gardee
parichay

bxdP gkz gz byIpKx...

==================================

 

DxK dx ! dtxIpP Kqz?

DRxW dx ! pxPP Kqz?

Dx dx ! kxIcP Kqz?

Dib dx !-RMP Kqz?......(1)

 

KqzeYz kxgZxZy

KxCIeYz LxxZy,

LICeYzI dyZxZy,

KbdxCeYzI dtxxZy!.........(2)

 

RxK Nxmx itY RMZxZy,

Kr eWZxZ,Z hxMZxZy,

Kxi inxk Z KkZxZy.

em bzY Bs Z hkZxZy!....(3)

 

tn-LWxIZ DxK indx,

RIpP KsmI KxICP Kndx,

ixMޡK bpnxIZ pPK Rxjdx,

pksxIZ Kxi s itdzC dx!.......(4)

 

cdpIZxIK txz RxY jIpKx,

RdsxixdC RxMZ RxIpKx.

DZexbdgIbz KkZmxIK

bxdP gkz gy byIpKx!......(5)

 

 

Konkani poems in Malayalam script