Make your own free website on Tripod.com

Konkmalayalam

devvA
Home
devvAnechee
bare karAti
tugelyA guNAparmaLAn
gEllE tE dees
mAnaskanyek
svAd
tAMbaDo rMgu
dive
rukkakpuNee rAkkuk jAee
phullM sodatanA
JhagaDe
sAMj
kabutar kaDagaTAree
devvA
dhartaree
dittalO devu
harishchandr
hudahudatanA
dinE
gardee
parichay

bx

========

Bs p ZI LkIPy

aIC ekinz fmxIZ?

Kz dx Rxm k ZI ,bx

bpnxPx Fx imxIZ?..........(1)

 

LkIPy dyemx p ZI

BR PIbdx kxxIZ?

dsZIPy sxŧP CZxK

BI SmZmx exxIZ?............(2)

 

PxIpP LIC BI sxIM

tx NIpZmx pxkxIZ?

sxšdy eYz inZmx p ZI

hzrY expsx-ixkxIZ?............(3

 

em BsZxmx d p

ZI exPpx pmx ZYxIZ?

eZ bysZxmx By

ZkYx skxmx KykYxIZ!.........(4)

 

eqY t jxZ Aqz

ekZd-ekZd idxIZ

Kqy Aqz bLI hxMZdx

jx BiMmx RzpdxIZ!...............(5)

 

jtxdz DekxIZeYz

Kyx Knpnx idxIZ

Dxk jx ZxBy

dykxqPx YxIZ!.............(6)

....................................................

sczk KxWKYz

 

 

Konkani poems in Malayalam script