Make your own free website on Tripod.com

Konkmalayalam

JhagaDe
Home
devvAnechee
bare karAti
tugelyA guNAparmaLAn
gEllE tE dees
mAnaskanyek
svAd
tAMbaDo rMgu
dive
rukkakpuNee rAkkuk jAee
phullM sodatanA
JhagaDe
sAMj
kabutar kaDagaTAree
devvA
dhartaree
dittalO devu
harishchandr
hudahudatanA
dinE
gardee
parichay

SMW

=======

KxYxK BpWZxZy SMW?

KxYxK BpWdxZy SMW!

KxIC SMW SMxWKPz gk

KxIC SMW enIPxKPz gk!...........(cu)

 

SMxY SMxYPy Rxmz idqxIMmz skpxZ

SMxY SMxYPy Kmz dyskMxPky ixZ

gy pxekmz gkxLxyk Zxz RMxIZ

Rxmxky qsIC pxexkd gyNWxjmz qxIZ!.....(1)

 

itxhxkZxIZm SMW Lk dxZy KxYxK?

exIWp-Kkp SMWm hzrxMmx qzYxK

KxY Bqym gk Bdy pxjU Bqym KxY?

pxsxd gkm Zqz itxY sxIMP t eixY !.....(2)

 

SMW Rxm bqxPx sxZIZxLxyk

SMW RxxZy ARdy kyRkqdxLxyk

SMW SMxYPz RxxZy t eXxkz

LqxmK sxIMdx dIgjxZy iky !........(3)

 

Uz.pz.pm SMW BsZxZ LqxmLxyk

gxKzIM Bdy fzsxjm PkWIpxLxyk

LqxmPky enZxZy Uz.pz.pm SMW

hxd tked PxjZxZy ixkxixkz cyIMW!......(4)

 

sykzjmxIZm SMW bxkmx-gxjmxIZm

KxIC axW SMW Bdy ixIC-sdxIZm

SMWxiyZzP sxkzK jx tx MZz

PkWIpxCZm PkWIpxIK, txWxIKC ezZy !........(5)

 

SMWxiyZzIP Pmx WxjkKkxIMm Rzpd

fxjUszdPz dtj p BjP BdIbpd ?

SMWxIiyZzIP dtj p dxjxPz MkR

pKzmxIK sIcz byx sxY bypd mxR?..............(6)

 

SMW endZy KxY sxeYxcxkd

DNW- DNWxd dtC Zk ixKqzaxd Pxkd?

ixRkx-sYxIZm Z PWxpZ Rxpd

bxIZx-hxd txWxIK txxK cxkd?...............(7)

 

cn cxk Bdy.... cisxYz!

iIgC MxIpxIZ hxIpP tx KxYz?

epxsxIZm SMW txWZxZy izVsxYz

SMW dx Rxmxky epxs hx AnYz !...............(8)

 

Lk SMW enIKxZy BMMxW WgxIZ

axWxIK szU inZx PWxpZ DhxIZ

DgkxIpPxKC Rxjdx Z jxZ KxexIZ

hxp si PxIpKxZy ZxIMmx kexIZ!...............(9)

 

ZMޡ pkMxIZm SMW kxrhxqIZ

`Lxixr' 'Pe ktx' `"fU' tx qgxIZ

fks KxsxIZm `Wyfkdss' BIMhxqIZ

`kxsm',`gWz fm' dx RxxZ txqxIZ !..........(10)

 

SMWxIZC BsZxZy tx dxdx did

sxbZmxIKPz pxIU ZxIKx dx DY,

is CZ SMW pxZC pysxkd

axW KxIC PmZxZz gWK cxkd!.............(11)

 

axW SMW BsZxZy Cbxky LnP

bxnxK bxnx mxIpd idxdP RxnP

Bdy axW SMW sZ mxIpd LnP

eZIM pky sxY ixIRxdPy KxeP!..............(12)

 

KxIC SMW LnZxZy eekxIZ gkd

dxx aIC dx ZyZmz SkYz skd

axW SMW LnZxZy cyeYxd

gygnxPx LnxIZmz exbzI skd!...........(13)

 

ei Bdy ezZyPz SMWzI enIPxK

BjKIpPxKC jx KyZmz MIiZz

Lk BsZx SMWzI pMz LkPZmzI

LIWyZ jZmz Bdy bypsx DekxIZ kxZz!...........(14)

...................................................................................

sczk KxWKYz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkani poems in Malayalam script