Make your own free website on Tripod.com

Konkmalayalam

kabutar kaDagaTAree
Home
devvAnechee
bare karAti
tugelyA guNAparmaLAn
gEllE tE dees
mAnaskanyek
svAd
tAMbaDo rMgu
dive
rukkakpuNee rAkkuk jAee
phullM sodatanA
JhagaDe
sAMj
kabutar kaDagaTAree
devvA
dhartaree
dittalO devu
harishchandr
hudahudatanA
dinE
gardee
parichay

KgZk KWMUxkz

------------------------

bysI Bs txIMxaxpd

Zyskx ixnxpmz FK KIWz,

RxIhn dyn FK KgZk

gsmx ZxRx KWMUxkz!.......(1)

 

pkyaxpd dymLzZdx

aIWsxYd tWtWjx RMxK

dyxnZ Bs p Z

ksxpmz ktbxkz?.............(2)

 

enZ Bs hk RxIpd

qxnK pmz hkMzI

kyxeYz KyZx tx

By KyZRY kyxkz ?............(3)

 

KgZk gsmx KIWkz

tϢs KxYdx FC

Ksx pyPxk KkZ Bs p

BiMm -idrxpxkz ?..............(4)

 

CZxK CZz cxIpen?

CZxK CZx MxIcn?

gsK Rxjdx p aIW

dxn- BiMmpxkz ?.............(5)

.......................................................

sczk KxWKYz

 

Konkani poems in Malayalam script