Make your own free website on Tripod.com

Konkmalayalam

tugelyA guNAparmaLAn
Home
devvAnechee
bare karAti
tugelyA guNAparmaLAn
gEllE tE dees
mAnaskanyek
svAd
tAMbaDo rMgu
dive
rukkakpuNee rAkkuk jAee
phullM sodatanA
JhagaDe
sAMj
kabutar kaDagaTAree
devvA
dhartaree
dittalO devu
harishchandr
hudahudatanA
dinE
gardee
parichay

ZMmx MYxekinxd

=====================

ZMmx MYxekinxd

cIb RxmI iMmI id

Zx cIbzIZ sPm Mxd

ZIPy skZy ZIPy exY!.....(1)

 

ZIpI Kmm dZ eצd

ixMkxpxkz fmmI id,

LxZz bysmz dZKmIZ ZI

sMYxdPy Rxmx epzY!.......(2)

 

ZpI KmmzI ebI FKd

Kz AhykPyPz RxY,

Rxm LkI AdkIRd

skks eyIpd Ze Kxd!........(3)

 

KyZmxIK BsZx dyskMxP bxd?

KyZmxK inZx By exxtd?

Zx Bs KmP LkI ejxRd

DRm Rxpx ZMm Rzpd!..........(4)

.............................................

sczk KxWKYz

Konkani poems in Malayalam script