Make your own free website on Tripod.com

Konkmalayalam

mAnaskanyek

Home
devvAnechee
bare karAti
tugelyA guNAparmaLAn
gEllE tE dees
mAnaskanyek
svAd
tAMbaDo rMgu
dive
rukkakpuNee rAkkuk jAee
phullM sodatanA
JhagaDe
sAMj
kabutar kaDagaTAree
devvA
dhartaree
dittalO devu
harishchandr
hudahudatanA
dinE
gardee
parichay

 

ixdsKdK

....................

KxkIWiLxk BsZdx

cxd hxd txkZx ZI

Ksx pne Rxm ZkzC

Kxn iLxk ckZx ZI.........(1)

 

fmI txZxIZ ckZdx

KyZz ReYK KkZx ZI

Kxnx KsxIZ ixnZdx

bxnxiLxk hkZxI ZI. .........(2)

 

esK dixnI PxnZxdx

bxnxIZ hxp bzsZxZ ZRxI

KxIKYz MzZxI itYZxdx

kskIM sxIMxZz BsZxZ ZRx...(3)

...

MxmxIZm MxmxIZ txsZxdx

ixdxmzsxpxkz bzsZx ZI

NxpxsxIMxZz hxIpZxdx

ARdy mxRdy BsZxI ZI.............(4)

 

NkP sL sxIMZxdx

edp PIbzi kexk ZRx

ixMx idqxIK inZdx

KxnRxIZ ezZy Aexk ZRxI.............(5)

 

.....................................................

sczk KxWKYz

 

 

 

 

 

Konkani poems in Malayalam script