Make your own free website on Tripod.com

CREATE

tAMbaDo rMgu
Home | Great! | devvAnechee | bare karAti | tugelyA guNAparmaLAn | gEllE tE dees | mAnaskanyek | svAd | tAMbaDo rMgu | dive | rukkakpuNee rAkkuk jAee | phullM sodatanA | JhagaDe | sAMj | kabutar kaDagaTAree | devvA | dhartaree | dittalO devu | harishchandr | hudahudatanA | dinE | gardee | parichay

ZxIgWx kIM

-------------

 

ZxIgWx kIM-ZxIgWx gY

sk DbZdx bysZx Zsx

mxm kIM mxm gY

mxym Mxmxk bysx Zsmx!......

 

mxm kIMxIZ sxZxZ Rzpd

KxY- mdydxMmx hxpxkz,

mxm kIMxIZ BsZx p Rzpd

BIMxIZ cxIpZmx kMZxpxkz?....

 

ZxIgWx DRpxW ZxIgWz ixz

ZxIgWx Mmxm ZxIgWz KxIZz!.....

 

ZxIgWx SMx,ZxIgW myeszK,ZxIgW Mmxg

ZxIgW kR,ZxIgWx bypx,ZxIgW Rmxg!...

 

ZxIgWx kIM- ekxtyZxK hxMxPx,

ZxIgWx kIM MxWzpxdxK hxPx!...

 

mxm ixYKI NkKxkYzK byIpKxPz,

mxm ixz KxIKYexK ixMxPz!...

..................................................

sczk KxWKYz

 

Konkani poems in Malayalam script