Make your own free website on Tripod.com

CREATE

devvA
Home | Great! | devvAnechee | bare karAti | tugelyA guNAparmaLAn | gEllE tE dees | mAnaskanyek | svAd | tAMbaDo rMgu | dive | rukkakpuNee rAkkuk jAee | phullM sodatanA | JhagaDe | sAMj | kabutar kaDagaTAree | devvA | dhartaree | dittalO devu | harishchandr | hudahudatanA | dinE | gardee | parichay

bx

========

Bs p ZI LkIPy

aIC ekinz fmxIZ?

Kz dx Rxm k ZI ,bx

bpnxPx Fx imxIZ?..........(1)

 

LkIPy dyemx p ZI

BR PIbdx kxxIZ?

dsZIPy sxŧP CZxK

BI SmZmx exxIZ?............(2)

 

PxIpP LIC BI sxIM

tx NIpZmx pxkxIZ?

sxšdy eYz inZmx p ZI

hzrY expsx-ixkxIZ?............(3

 

em BsZxmx d p

ZI exPpx pmx ZYxIZ?

eZ bysZxmx By

ZkYx skxmx KykYxIZ!.........(4)

 

eqY t jxZ Aqz

ekZd-ekZd idxIZ

Kqy Aqz bLI hxMZdx

jx BiMmx RzpdxIZ!...............(5)

 

jtxdz DekxIZeYz

Kyx Knpnx idxIZ

Dxk jx ZxBy

dykxqPx YxIZ!.............(6)

....................................................

sczk KxWKYz

 

 

Konkani poems in Malayalam script