Make your own free website on Tripod.com

CREATE

tugelyA guNAparmaLAn
Home | Great! | devvAnechee | bare karAti | tugelyA guNAparmaLAn | gEllE tE dees | mAnaskanyek | svAd | tAMbaDo rMgu | dive | rukkakpuNee rAkkuk jAee | phullM sodatanA | JhagaDe | sAMj | kabutar kaDagaTAree | devvA | dhartaree | dittalO devu | harishchandr | hudahudatanA | dinE | gardee | parichay

ZMmx MYxekinxd

=====================

ZMmx MYxekinxd

cIb RxmI iMmI id

Zx cIbzIZ sPm Mxd

ZIPy skZy ZIPy exY!.....(1)

 

ZIpI Kmm dZ eצd

ixMkxpxkz fmmI id,

LxZz bysmz dZKmIZ ZI

sMYxdPy Rxmx epzY!.......(2)

 

ZpI KmmzI ebI FKd

Kz AhykPyPz RxY,

Rxm LkI AdkIRd

skks eyIpd Ze Kxd!........(3)

 

KyZmxIK BsZx dyskMxP bxd?

KyZmxK inZx By exxtd?

Zx Bs KmP LkI ejxRd

DRm Rxpx ZMm Rzpd!..........(4)

.............................................

sczk KxWKYz

Konkani poems in Malayalam script