Make your own free website on Tripod.com

CREATE

gEllE tE dees
Home | Great! | devvAnechee | bare karAti | tugelyA guNAparmaLAn | gEllE tE dees | mAnaskanyek | svAd | tAMbaDo rMgu | dive | rukkakpuNee rAkkuk jAee | phullM sodatanA | JhagaDe | sAMj | kabutar kaDagaTAree | devvA | dhartaree | dittalO devu | harishchandr | hudahudatanA | dinE | gardee | parichay

Mm Z bzs

=================

Mm Z bzs itxxP

sLxIZ Nxx bpxP!

fmxI-ekin -ezZyP

bjx dy cki -kzZyP!.....(1)

 

bxnxiLxk ARdyKC jx

pyVxgqYj -MWxpkPx,

pkrxIZyK Zx dixd KkPx

hkxs pxIUZxmx! Rxmx bxNkPx!..(2)

 

sxedxIZ itx ARdzKC jx

gIbkxmxMPz ixj qxIZyexz,

tyZmxIZ hxIpd fmI KxWPz

ZyPy MxIZd Zz bx ixnPz!......(3)

 

gKI pxPZdx -brziLxk jx

ddxixsk BiMmx KxkpxkPx,

qyKYxIZ ixx MxWz mxjmz

idqeY qyd -Rxmx bxNkPx!..(4)

 

......................................................

sczk KxWKYz

 

 

 

Konkani poems in Malayalam script