Make your own free website on Tripod.com

keralakonkani

sAMj

Home | Great! | devvAnechee | bare karAti | tugelyA guNAparmaLAn | gEllE tE dees | mAnaskanyek | svAd | tAMbaDo rMgu | dive | rukkakpuNee rAkkuk jAee | phullM sodatanA | JhagaDe | sAMj | kabutar kaDagaTAree | devvA | dhartaree | dittalO devu | harishchandr | hudahudatanA | dinE | gardee | parichay

sxIR

==========

Sm SmPy Aekpxkz FK

DgZ DgZPy Bjymz.. Zz sxIR!

 

txs fmZdx ekin exZmjZxmz

ixMkxfmxIpxkz Kqz .. Zz sxIR!

 

MmxgbxdzIZm dyZn DxK ekinz

qyIeWZ kxymz txsܡkz.. Zz sxIR!

 

PKPKz Wmmxm txmjZ KxxIZm

DZxpnz DZI DmZxmz..Zz sxIR!

 

Dp LkPm DexIZ DgMYPz PW

Dkqz-DMWxsxPz Dbxsixz sxIR!

 

..........................................................

sczk KxWKYz

 

 

Konkani poems in Malayalam script
By downloading the application www.baraha.com one can read Konkani in Malayalam fonts.