Make your own free website on Tripod.com

keralakonkani

tAMbaDo rMgu
Home | Great! | devvAnechee | bare karAti | tugelyA guNAparmaLAn | gEllE tE dees | mAnaskanyek | svAd | tAMbaDo rMgu | dive | rukkakpuNee rAkkuk jAee | phullM sodatanA | JhagaDe | sAMj | kabutar kaDagaTAree | devvA | dhartaree | dittalO devu | harishchandr | hudahudatanA | dinE | gardee | parichay

ZxIgWx kIM

-------------

 

ZxIgWx kIM-ZxIgWx gY

sk DbZdx bysZx Zsx

mxm kIM mxm gY

mxym Mxmxk bysx Zsmx!......

 

mxm kIMxIZ sxZxZ Rzpd

KxY- mdydxMmx hxpxkz,

mxm kIMxIZ BsZx p Rzpd

BIMxIZ cxIpZmx kMZxpxkz?....

 

ZxIgWx DRpxW ZxIgWz ixz

ZxIgWx Mmxm ZxIgWz KxIZz!.....

 

ZxIgWx SMx,ZxIgW myeszK,ZxIgW Mmxg

ZxIgW kR,ZxIgWx bypx,ZxIgW Rmxg!...

 

ZxIgWx kIM- ekxtyZxK hxMxPx,

ZxIgWx kIM MxWzpxdxK hxPx!...

 

mxm ixYKI NkKxkYzK byIpKxPz,

mxm ixz KxIKYexK ixMxPz!...

..................................................

sczk KxWKYz

 

Konkani poems in Malayalam script
By downloading the application www.baraha.com one can read Konkani in Malayalam fonts.