Make your own free website on Tripod.com

keralakonkani

devvAnechee
Home | Great! | devvAnechee | bare karAti | tugelyA guNAparmaLAn | gEllE tE dees | mAnaskanyek | svAd | tAMbaDo rMgu | dive | rukkakpuNee rAkkuk jAee | phullM sodatanA | JhagaDe | sAMj | kabutar kaDagaTAree | devvA | dhartaree | dittalO devu | harishchandr | hudahudatanA | dinE | gardee | parichay

Click here & download Baraha7.0 (to read in Indian languages)

bxdP gkz gz byIpKx...

==================================

 

DxK dx ! dtxIpP Kqz?

DRxW dx ! pxPP Kqz?

Dx dx ! kxIcP Kqz?

Dib dx !-RMP Kqz?......(1)

 

KqzeYz kxgZxZy

KxCIeYz LxxZy,

LICeYzI dyZxZy,

KbdxCeYzI dtxxZy!.........(2)

 

RxK Nxmx itY RMZxZy,

Kr eWZxZ,Z hxMZxZy,

Kxi inxk Z KkZxZy.

em bzY Bs Z hkZxZy!....(3)

 

tn-LWxIZ DxK indx,

RIpP KsmI KxICP Kndx,

ixMޡK bpnxIZ pPK Rxjdx,

pksxIZ Kxi s itdzC dx!.......(4)

 

cdpIZxIK txz RxY jIpKx,

RdsxixdC RxMZ RxIpKx.

DZexbdgIbz KkZmxIK

bxdP gkz gy byIpKx!......(5)

 

 

Konkani poems in Malayalam script
By downloading the application www.baraha.com one can read Konkani in Malayalam fonts.