Make your own free website on Tripod.com

keralakonkani

svAd
Home | Great! | devvAnechee | bare karAti | tugelyA guNAparmaLAn | gEllE tE dees | mAnaskanyek | svAd | tAMbaDo rMgu | dive | rukkakpuNee rAkkuk jAee | phullM sodatanA | JhagaDe | sAMj | kabutar kaDagaTAree | devvA | dhartaree | dittalO devu | harishchandr | hudahudatanA | dinE | gardee | parichay

sxb

============

DiZd sxWIjx idxIZm

exkd KW DMWxs

dxx BI PxNnxIpP

ZxIWxIZ PxMk Nxs!

 

KyZzI skmz RzYxIZmz

cIpzI-KxnzI pksI ..

KyZ i CqU dz sxjk

KxICP dx Abixs !

 

iץm Le By

txMWxjm C Le...

eY dxxP Zxz jxb!

tפj mxKxIZ hxIpjx

By sixRbyY byIpjx

BxI idxIZ ZxxP sxb!

................................................

sczk KxWKYz

Konkani poems in Malayalam script
By downloading the application www.baraha.com one can read Konkani in Malayalam fonts.