Make your own free website on Tripod.com

keralakonkani

mAnaskanyek

Home | Great! | devvAnechee | bare karAti | tugelyA guNAparmaLAn | gEllE tE dees | mAnaskanyek | svAd | tAMbaDo rMgu | dive | rukkakpuNee rAkkuk jAee | phullM sodatanA | JhagaDe | sAMj | kabutar kaDagaTAree | devvA | dhartaree | dittalO devu | harishchandr | hudahudatanA | dinE | gardee | parichay

 

ixdsKdK

....................

KxkIWiLxk BsZdx

cxd hxd txkZx ZI

Ksx pne Rxm ZkzC

Kxn iLxk ckZx ZI.........(1)

 

fmI txZxIZ ckZdx

KyZz ReYK KkZx ZI

Kxnx KsxIZ ixnZdx

bxnxiLxk hkZxI ZI. .........(2)

 

esK dixnI PxnZxdx

bxnxIZ hxp bzsZxZ ZRxI

KxIKYz MzZxI itYZxdx

kskIM sxIMxZz BsZxZ ZRx...(3)

...

MxmxIZm MxmxIZ txsZxdx

ixdxmzsxpxkz bzsZx ZI

NxpxsxIMxZz hxIpZxdx

ARdy mxRdy BsZxI ZI.............(4)

 

NkP sL sxIMZxdx

edp PIbzi kexk ZRx

ixMx idqxIK inZdx

KxnRxIZ ezZy Aexk ZRxI.............(5)

 

.....................................................

sczk KxWKYz

 

 

 

 

 

Konkani poems in Malayalam script
By downloading the application www.baraha.com one can read Konkani in Malayalam fonts.