Make your own free website on Tripod.com

Konkanimitr

rukkAkapuNee Ammee..

KONKANIMITR
About these poems
READ
sAMj
huDahuDatanA
svAd
tuMveM hoD jAMvkA
phullM soddatanA
rukkAkapuNee Ammee..
bareM gottu Ass!
dhartareec kednA kopalee
gardee
dittalo devu
divE lAyyAti
guNA parmaLAn
tAMbaDO rMgu
kabootar kaDagaTAree
baree buddhi diMvkA
magelya manamohanAk
harishcMndr
dEvvA
gEllE tE dees
bare karAti
deeNe
mAnasakanyek
sAMg viMgaD viMgaD
jhagaDe
vAvaTaL

YMM mh Aqq UYMM er!

===================================

YMus mUl mɳ

xYMs mtV i..

iɤh eh Ars qYM

eh Sl Sxc xml!....(1)

 

Uh ass lhrus

Al mr lhD ass,

lMsusr qlxic

qaaU iQD xl ess!......(2)

 

xai-lOM mUl ess

EmUi jOUD mQ mtV,

pel-Mil qɤ mhh

SxMiMi aS uRs!.......(3)

 

Case-pwM MSlc ass

mh lvo-Qu i ZtV,

Aur-omrasr pwM

uxxl Aqasc iM qtV!....(4)

 

ass i ass Al qtV i qtV

Uoosmh Aqq kMM er,

mUl mɳ iaa mtV-mQis,

YMMmh Aqq UYMM er !.....(5)

...........................................................

xkU MQMh

gPP tA D gPP e0ii!

===================================

gP̪ʰA g A

P̯ vã..

vPu eu D0iİ iP

fu zƣ øAa åA!....(1)

 

gt Uɰ uʰ

D gĥ tAF Uɰ,

Pʯ iɸAa

iVg vAqAF eA!......(2)

 

AVv-lPA gA eA

GgAv xlgAF q ,

sd-Qv iQ t

vPAv U r!.......(3)

 

EAUe-sP PzZ Uɯ

u -q v Sɼ,

D0ii-0iiAUɯ sAP

DUɯa vAP ļ!....(4)

 

Uɯ v Uɯ D ļ v ļ

gɥtA D zsAPP e0ii,

g A vU -qv,

gPPt D gPP e0ii !.....(5)

...........................................................

Ģg PqPt