Make your own free website on Tripod.com

CREATE

bare karAti
Home | Great! | devvAnechee | bare karAti | tugelyA guNAparmaLAn | gEllE tE dees | mAnaskanyek | svAd | tAMbaDo rMgu | dive | rukkakpuNee rAkkuk jAee | phullM sodatanA | JhagaDe | sAMj | kabutar kaDagaTAree | devvA | dhartaree | dittalO devu | harishchandr | hudahudatanA | dinE | gardee | parichay

 

 

gk KkxZy

........................................................................

 

sMnxIK RxIpKx jq Bdy KzkZy?

skxIK inKx sMnxIMmz ezZy?...(1)

 

HxiKxk RexZy byps Bdy kxZz

ejxd jZz RzpdxIZ KxIZz!.......(2)

 

gk skxZy Bdy gk KkxZy

DRnd jZz tbjxIZ RxZy!.........(3)

 

bkgnxIK exIpKx,bzIpKx stxdhZz

ZxRxdPy inZx sL Bdy qxIZy!...(4)

 

sMnxIZ enIpKx Zz BdIbikZy

es˧ RxZz qzekyxdqy!..........(5)

 

qhI KkxZy,itYx qhI KkxZy

RzpdxIZ jpx sbxRxZhy!............(6)

 

............................................................

sczk KxWKYz

 

 

Konkani poems in Malayalam script