Make your own free website on Tripod.com

CREATE

kabutar kaDagaTAree
Home | Great! | devvAnechee | bare karAti | tugelyA guNAparmaLAn | gEllE tE dees | mAnaskanyek | svAd | tAMbaDo rMgu | dive | rukkakpuNee rAkkuk jAee | phullM sodatanA | JhagaDe | sAMj | kabutar kaDagaTAree | devvA | dhartaree | dittalO devu | harishchandr | hudahudatanA | dinE | gardee | parichay

KgZk KWMUxkz

------------------------

bysI Bs txIMxaxpd

Zyskx ixnxpmz FK KIWz,

RxIhn dyn FK KgZk

gsmx ZxRx KWMUxkz!.......(1)

 

pkyaxpd dymLzZdx

aIWsxYd tWtWjx RMxK

dyxnZ Bs p Z

ksxpmz ktbxkz?.............(2)

 

enZ Bs hk RxIpd

qxnK pmz hkMzI

kyxeYz KyZx tx

By KyZRY kyxkz ?............(3)

 

KgZk gsmx KIWkz

tϢs KxYdx FC

Ksx pyPxk KkZ Bs p

BiMm -idrxpxkz ?..............(4)

 

CZxK CZz cxIpen?

CZxK CZx MxIcn?

gsK Rxjdx p aIW

dxn- BiMmpxkz ?.............(5)

.......................................................

sczk KxWKYz

 

Konkani poems in Malayalam script