Make your own free website on Tripod.com

keralakonkani

dhartaree
Home | Great! | devvAnechee | bare karAti | tugelyA guNAparmaLAn | gEllE tE dees | mAnaskanyek | svAd | tAMbaDo rMgu | dive | rukkakpuNee rAkkuk jAee | phullM sodatanA | JhagaDe | sAMj | kabutar kaDagaTAree | devvA | dhartaree | dittalO devu | harishchandr | hudahudatanA | dinE | gardee | parichay

ckZkzPy Kbdx Kxemz

===========================

bypsx DexIZ kxZz

Bdz kxZz DekxIZ bzs

pxU enIPz Zz KyZz

ZIPy sxIM k gxex !........(1)

 

LIC Kmx k ejxY?

RyY Rxmx hjxY

KWzIZ Bjm k exY

BI cxIp k gxex!..........(2)

 

KyZmxIMm ikY

PxIpP bxn cxIKd

RyYxPxPy qzY

Bjmx k ixx gxex!..........(3)

 

ckZkzPy Kbdx Kxemz

akakd Zz fUmz

ixjxP Rk BUmz Zk

KxkP Ks k gxex ?...........(4)

................................................

sczk KxWKYz

(KP MRkxaxIZmx hKIex DekxIZ Kmmz KpyZx)

Konkani poems in Malayalam script
By downloading the application www.baraha.com one can read Konkani in Malayalam fonts.